Molitfe contra duhurilor-gnostice

Pr. Sorin Benescu

Molitfe contra duhurilor gnosticeAici se inserează textul casetei CIP. Aici se inserează textul casetei CIP. Aici se inserează textul casetei CIP.
DEDICAŢIE


Părintelui Niculcea Adrian, cu dragoste şi recunoştinţă.

Cuprins

Cuprins 5

Molitfe contra duhurilor-gnostice 13

Bibliografie electronică 33

Bibliografie 34MULŢUMIRI

Mulțumesc soției mele, Dana,

pentru ajutorul acordat la tehnoredactare și corectare, pentru susținerea fără de care cartea

nu ar fi putut să vadă lumina tiparului.


Motto: „Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Mat. 16.18)Molitfe contra duhurilor-gnostice

Domnului să ne rugăm.1

Dumnezeule cel veşnic, Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Care ai izbăvit neamul omenesc din robia diavolului, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe UnulNăscut Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greşealelor cel asupra noastră şi să dezlege legăturile celor legaţi de păcate şi să propovăduiască celor robiţi iertare, izbăveşte şi pe robul Tău (N) de toată legătura duhurilor necurate; porunceşte necuratelor duhuri şi viclenilor diavoli să se depărteze de la sufletul şi de la trupul robului Tău (N) şi să nu rămână, nici să se ascundă într-însul; să fugă, pentru numele Tău cel sfânt şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al făcătorului de viaţă Duhului Tău, de la zidirea mâinilor Tale; fă ca blestemul acesta ce se face în numele Tău cel înfricoșat, să fie spre îngrozirea lui Satan, acest povățuitor al vicleniei și a tuturor taberelor lui, ce au căzut dimpreună cu dânsul din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă; și-i poruncește lui și diavolilor lui să se depărteze cu totul, ca să nu facă nicio vătămare acestor suflete botezate în numele Sf. Treimi; și acestor credincioși care se pecetluiesc cu semnul sfintei cruci dă-le puterea Harului Sf. Duh ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, ca să se curețe de toată ispitirea și legătura diavolului, să vieţuiască cuvios, drept şi cucernic, învrednicindu-se de curatele Taine ale Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat şi preaslăvit, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Domnului să ne rugăm.2


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația Mamei din Tatăl,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația lui Domedon Doxomedon din Tatăl,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația Fiului că fiind al patrulea,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația celor trei ogdoade,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația fecioarei Barbelon,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația lui Youel,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația lui Esephech,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești despre copilul de trei ori bărbat al lui Hristos,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți puterea Ainon,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația Providenței,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Temael Telmachael Machar Machar,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de marea putere Mirothoe,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești IEN IEN EA EA EA de trei ori,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți nașterea lui Harmozel, Oroiael, Davithe Eleleth, patru luminători din Manifestarea, puterea marii lumini,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Hebdomada,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți emanația lui Gamaliel, a lui Samlo,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Plesithea, mama îngerilor, fecioara cu patru sâni,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Haos, de Sakla, de Nebruel, de Athoth, de Harmas ochiul focului, de Galia, de Yobel, de îngerul Adonaios, de îngerul Sabaoth, de îngerul Cain, de îngerul Abel, de Akiressina, de Yubel, de Harmupiael, de Archir, de Belias,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de îngerul Hormos,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Edokla,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Aerosiel, însoțitor al eonilor 400 de îngeri eterici,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de trei parousii, potopul, războiul și judecata arhonților și a puterilor și stăpâniilor,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de dumnezeul celor 13 eoni,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care zici că Set a îmbrăcat pe Iisus, Logosul-născut,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Yesseus Mazareus Yesseldekeus însoțitorul, de Theopemptos, de Isavel, stăpânitori peste izvorul adevărului, de Micheus, de Michar și Mnesinous, stăpâni peste botezul viului, de Sesengenparanges, de Samblo, de Abrasax, de Olses și Hypneus și Herumaious, de stăpânitorii Mixanther și Michanor, de Akramas și Stremsouchous, păzitori ai sufletelor aleșilor, de marea putere Heli Heli Machar Seth, de Oroiael locul lui Seth,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Poimael omul nestricăcios,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de Yesseus Mazareus Yessedekeus,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care șoptești erezii și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care spui că Universul a venit întru existență din pricina unei greşeli, că el nu a fost nestricăcios, căci Cel Care l-a creat nu a fost nestricăcios,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care vorbești de fiul Fiului Omului,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care spui că Cel care a primit însușirea de a crea este o creatură,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care spui că cel care creează nu poate naște,3

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sofia, Zeiţa, a creat Demiurgul, un înger creator care era un tiran şi, nefiind conştient de prezenţa Eonilor, se credea singurul Dumnezeu, că El l-a creat pe om, iar Sofia i-a dat omului spirit,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că unii oameni sunt predestinaţi să meargă în iad,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există spirite care sunt emanaţii din Sofia,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că toată materia va fi distrusă în cele din urmă, de vreme ce este rea şi incapabilă de mântuire,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că oamenii se vor căsători cu îngerii,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Hristos a coborât în Iisus la botezul său şi l-a părăsit înainte ca Iisus să meargă înaintea lui Pilat, că Sofia nu i-a dat voie lui Hristos să sufere,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că sufletele se reîncarnează,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sofia a trimis şarpele în grădina Edenului, pentru a-i elibera pe Adam şi Eva, că mâncând ei din pom, au primit adevărata cunoaștere şi au fost eliberaţi,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sofia l-a salvat pe Noe din potopul trimis de Demiurgul cel rău,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Demiurgul a forţat-o pe Eva să fie cu el de mai multe ori și în consecință, Eva a dat naştere altor îngeri creatori răi,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Ogdoada, Decada și Duodecada,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Ogdoada: Proarche și Ennoia, Nous și Aletheia, Logoc și Zoe, Anthropos, Ecclesia și Decada cu Duodecada,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Decada: Bythus, Ageratus, Authopyes, Acinetos, Monogenes, Misis, Henosis, Hedone, Syncrasis și Macaria,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Duodecada: Paracletus, Patricus, Metricos, Ainos, Ecclesiasticus, Pistis, Elpis, Agape, Synesis, Macariotes, Sofia,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Hebdomada,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există arhonți: Iadabaoth sau Ialdabaoth, Iao, Sabaoth, Adonaios, Elaios, Astaphanos și Horaios,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Barbelo hermafroditul, eon emanat, din care emană perechi successive de eoni, de obicei perechi masculine-feminin, denumiți syzygies,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Sofia, ultima și cea mai de jos emanație a Divinității, care dă naștere Demiurgului ce creează materia,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Dumnezeu emană doi eoni salvatori, Hristos și Duhul Sfânt, iar Hristos se încarnează în forma lui Iisus,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Demiurg, alias Ialdabaoth, Samael, Saklas, ignorant, pentru că Îl ignoră pe Dumnezeul Superior și I se opune,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că materia este rezultatul unui păcat al Sofiei,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Dumnezeul cel Necunoscut a a emanat din Sine proprietăți sau perechi antitetice sau syzygies: Adâncul și Tăcerea au produs Mintea și Adevărul, care au produs Rațiunea și Viața, care au produs Omul și Biserica/Adunarea,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Eonul Înțelepciune – Sofia – Achamoth principiul feminin suprem, mama celor 7 ceruri, Mama Luminii,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Barbelos în contra-parte cu Tatăl Necunoscut,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Sofia, ProuneikosCea desfrânatăDesfrânata, odinioară virgină, care este cauza lumii materiale păcătoase din cauza căderii ei din puritatea originară,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există Sofia, cel mai tânar dintre cei 28 de eoni,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți greșit și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.

Domnului să ne rugăm.


Te ceartă Domnul Dumnezeu Cuvântul, Care S-a pogorât din cer, din sânul Tatălui şi prin întruparea cea mai presus de fire şi curată din Sfânta Fecioară, în chip de negrăit S-a arătat în lume ca să o mântuiască, pe tine, diavole, care înveți că există Yaldabaoth – Dumnezeu creator, copil al Haosului, fiu al Sofiei, denumit înger în Evanghelia după Iuda, unul din cei 12 îngeri veniți în ființă din „Cosmosul, Haosul, Lumea de jos”, numit și Satan în „Evanghelia după Nicodim”.4

Te ceartă Domnul Dumnezeu Cuvântul pe tine, diavole, care înveți pe Fetahil din Codex Nazaraeus, Demiurgul valentinian,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți pe Proarchos din sistemul barbelitae,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți pe Marele Arhonte al lui Basilide,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți despre Yaldabaoth care sălășluiește în Marele Haos, alături de 49 de demoni, Mare Arhonte, fiu al Dumnezeului creator din Geneză, descris în Cartea secretă a lui Ioan, creația zeiței Sofia cu formă de șarpe și față de leu, creat din ignoranță,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că arhonții au creat șapte puteri pentru ei înșiși și puterile au creat pentru ei înșiși șase îngeri pentru fiecare, până când au devenit 365 de îngeri. Și acestea sunt numele lor: primul este Athoth, el are o față de oaie; al doilea este Eloaiou, are chipul unui măgar; al treilea este Astaphaios, are chipul hienei; al patrulea este Yao, are fața unui șarpe cu șapte capete; al cincilea este Sabaoth, are chipul unui dragon; al șaselea este Adonin, are chipul unei maimuțe; al șaptelea este Sabbede, are chipul unei foci strălucitoare,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că noi, oamenii care trăim astăzi, suntem descendenții îngerilor căzuți, creați și conduşi de Arhontele Șef și de Dumnezeul lumii materiale, Yaldabaoth,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Regele arhonților demonici (viermi și / sau paraziți) (care controlează sistemul nervos central al oamenilor și astfel și dorințele lor), care locuiesc la oameni, au fost creațiile lui Yaldabaoth,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți venerarea șarpelui, deoarece Dumnezeu l-a făcut cauza Gnozei pentru omenire,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Lucifer a devenit scânteia divină din oameni,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că omul a fost creat de cei șase îngeri și de Ialdbaot, care i-a dat esența divină,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sophia Prunikos, prin contactul cu apele, a dat naștere lui Yaldabaoth, Demiurgul cerurilor și a pământului creat și conducătorul cerului al șaptelea, iar din el au venit cei șase îngeri care conduc cele șase ceruri,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Yaldabaoth, copilul Mamei, Sofia, generează un fiu al lui însuși, fără ajutorul oricărei mame, iar fiul său un fiu la rîndul său, iar altul și așa mai departe, până când sunt șase fii generați unul de altul; apoi aceștia au început imediat să se lupte cu tatăl lor pentru măiestrie; și în disperare și furie se uită la “purgațiile materiei” de mai jos; și prin ei au născut un alt fiu, Ofiomorfos, șarpele format, spiritul a tot ce este cel mai tare în materie,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Ildabaoth a devenit gelos și a generat-o pe Eva (Lilith) să-l priveze pe Adam de puterile sale de Lumină, iar cei șase „stelari”, plini de frumusețea ei, au născut fii prin ea,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sophia a trimis șarpele (inteligența) pentru a face pe Adam și Eva să încalce preceptele lui Ildabaoth, care, în furie, i-a aruncat din Paradis în lume, împreună cu șarpele,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Sophia i-a lipsit de puterea lor de lumină, pentru ca să nu poată veni “blestem” peste ei; și șarpele a redus puterea lumii sub influența sa și a generat șase fii, care se opuneau continuu rasei umane prin care tatăl lor (șarpele) a fost aruncat,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Yaldabaoth este „băiatul de aur al gazdelor” care este, de asemenea, în Scriptură identificat cu Samael, care este „copilul soare al lui Dumnezeu”, creatorul oamenilor și binefăcătorul cunoașterii care, prin corpul său de vierme luminos, făcut din fosfor, a dat omenirii lumină de la Tatăl său Jupiter sub forma mamei sale Sofia; prin aceasta, el a devenit principalul arhonte, înger, diavol, creator, rege și distrugător al lumii într-unul singur,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că Maica Sophia i-a luat înțelepciunea lui Yaldabaoth, i-a luat statutul și puterea luminii, iar apoi fiii lui Dumnezeu s-au aruncat sub forma unui vierme dintr-un nor, în întunericul ADN-ului celor 666 substanțe din carbon ale umanității,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți că de-a lungul timpului, toate rasele și puterile mondiale au fost ținute de acest Arhonte conducător sau Drakon sub influența sa, iar în cele din urmă, Sophia le-a dat înapoi iluminarea și acești demoni s-au trezit la cunoașterea trecutului lor cum că erau îngeri căzuți și le-a arătat cum să devină din nou îngerii Dumnezeului Adevărat.5

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți greșit și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.6


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că prima emanație a Absolutului și izvorul tuturor manifestărilor ulterioare este un principiu feminin, numit în mod diferit ca Gândire, Providență, Pre-gîndire sau Preștiință (în toate elementele grecești, genul feminin) și „Barbelo”,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că, de fapt, există două Mame divine. Cel mai înalt eon, Barbelo, este gândirea creativă a Părintelui inefabil, care poate să coboare și în scopul salvării celor de mai jos. Cel inferior, Sophia, este creatorul accidental al demiurgului ignorant care a făcut cosmosul, dar, de asemenea, lucrează pentru eliberarea spiritului divin capturat de demiurg în formă umană,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că nu există una, ci trei puteri emanate de „Spiritul Mare Invizibil, Părintele fără nume, Lumina veșnică a eonilor”. Acestea sunt Tatăl, Mama (identificată cu Barbelo) și Fiul, fiecare dintre acestea fiind un octet,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Barbelo cheamă Spiritul invizibil să actualizeze patru dintre atributele sale ca niște ipostaze separate: Cunoașterea prealabilă, Indestructibilitatea, Viața veșnică și Adevărul. Fiecare dintre acestea a venit pe rând. Totuși, acestea nu sunt ceva separat de el, ci mai degrabă o parte dintr-un singur întreg, „cinci-eoni”, în care el este nucleul,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că de la Absolut vine Unul, de la Unul Patru, făcând o mandală completă de Cinci (centrul și cele patru puncte cardinale),

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că din Ennoia / Barbelo / Cinci-Aeon / Zece-Aeon emană o Divinitate suplimentară, denumită Autogenes, adică „Autogenerată” sau „Autonăscută”. Este descris ca fiind „singurul-născut al Tatălui-Mamă” și „al Tatălui, Lumina pură”,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că în loc de un singur principiu divin intermediar între transcendent și creație, există trei: Kalyptos, Protophanes Autogenes, cum scrie în tratatele Allogenes, Cele Trei Stele ale lui Seth și Zostrianos, sau cum este în triada noetică neoplatonică a ființei, a vieții și a minții, care sunt principii intermediare între Tărâmul Absolut sau Cel Unic și Psihic.

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că primul dintre eoni după Barbelo [= Ennoia] este numit Kalyptos, „unul Ascuns”. Acest eon este transcendent, „nenăscut”, „născut pe sine” și „Unul ascuns în inimă7. El este tatăl celorlalți eoni, „totuși el este necunoscut, căci el este o putere și un tată de la sine, de aceea este orfan8, adică atât de aproape de origine, încât pare ca Originea să fie fără Început, fără o Sursă mai înaltă,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în Gnosticismul Sethian Coptic, că Kalyptos, cel Ascuns, este sursa lui Protophanes, primul care apare. Protophanes este cunoașterea, „un dumnezeu tată, o preștiință9, identificată cu principiul Neoplatonic al Minții Divine (Nous),

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Protophanes, la rândul său, generează Autogenes, Antroposul, „născutul de sine”, „copilul” (care înveți în secvența gnostică Sethiană Tatăl-Mama-Copil, Kalyptos fiind Tatăl, Protophanes Mama și Autogenes Copilul) de viață, fiecare nivel în jos devenind mai accesibil, mai religios sau soteriologic (conferind mântuire),

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în textele gnostice creștine din Sethian, cum ar fi Apocrifonul lui Ioan, că Autogenes este „Hristos cel Mare”, Mântuitorul,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care șoptești erezii și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.10


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că toți eonii, inclusiv Autogenes, sunt androgini sau spui că el are omologul său de gen feminin11, iar această contrapartidă se numește Mirothoe, descrisă ca „marea lumină, puterea vie, mama celor sfinți, a incoruptibililor, marea putere, Mirothoe”,12

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți într-un alt tratat despre Meirothea (sau Mirotheos) că este identificat ca fiind emanarea originalului Barbelo sau Protennoia, prima gândire a Dumnezeirii, care este Imaginea Duhului Invizibil” sau Lumina pe care ea a numit-o ca Fecioară, ea care este numită Meirothea, pântecul intangibil...”,13

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că din Autogenes și Mirothoe emană alți patru eoni sau lumini; aceștia sunt numiți patru mari Îngeri. Împreună cu fiecare dintre aceştia există trei eoni secundari, ceea ce face în total doisprezece secundari,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că la nivelul primei Lumini sau a Îngerului, numit Armozel”, stă Adamul Celestial, Pigeraadamas”, la care se face referire în alte texte ca Geradamas, Adamul Vechi” sau Arhetipul Omului14, împreună cu Autogenes în sine, această pre-creare cerească a lui Adam fiind Lumina sau Ochiul lui Autogenes,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că la nivelul celei de-a doua lumini sau înger, Oroiel, este Sethul Ceresc, fiul lui Geradamas, care înveți în Evanghelia egiptenilor că Seth este „tatăl și mântuitorul rasei incoruptibile” (adică sufletele divine, care posedă Gnoza) care „vine din cer, pune pe Isus ca o haină și îndeplinește lucrare de mântuire în numele copiilor săi“, adică, cu alte cuvinte, Seth este Hristos,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că la nivelul celei de-a treia lumini sau a îngerului, Daveithai, este „sămânța lui Seth”; adică sufletele gnostice eliberate, care au depășit existența fenomenală, iar la nivelul celei de-a patra lumini sau înger, Eleleth, sunt acele suflete „care nu cunosc pleroma”; sau cu alte cuvinte, cărora le lipsește Gnoza,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți ordinea inferioară a sufletelor, care se află în cel de-al IV-lea înger sau plan, că acestea nu sunt deloc spirituale (gnosice), ci „psihice”, care distingi, în general, între trei ordine ale omenirii: Hylicii - „Materialiști”, care nu au nicio existență eshatologică; psihicii, cărora le lipsește Gnoza și care urmează religia exoterică și, în cele din urmă, ar obține o poziție intermediară între Cosmos și Pleroma; și în final Pnuematicii sau Spiritualii, gnosticii înșiși, care într-o zi s-ar întoarce la Pleroma supranaturală,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că ultimul (al treilea) eon al acestui nivel inferior îngeresc este Sophia sau „Înțelepciunea”, care este creatorul final al lumii, Cosmosul însuși apărȃnd ca urmare a unui fel de criză sau de cădere în cel mai mic eon,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în sistemul Valentinian că Sophia este un eon puternic, chiar dacă cel mai mic dintre membrii Pleromei sau care înveți în Apocrifonul lui Ioan că are o funcție mult mai mică, fiind poziționată alături de sufletele „psihice”, și care înveți că sufletele nici măcar nu posedă esență spirituală,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți greșit și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.15

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că nu a fost Creația inițial planificată și desfășurată în mod ordonat de Dumnezeu, ci mai degrabă este rezultatul unui fel de cădere sau criză supranaturală din interiorul Divinului însuși: Sophia („Înțelepciunea”), cea mai tânără și cea mai nerușinată dintre divinitățile emanate (sau „Aeons”), încearcă să imite pe Tatăl, singurul care are adevărata putere a Creației și, ca rezultat, nu produce o creație autentică, ci un „avorton”, care, după o lungă serie de transformări, a devenit Cosmosul și puterile inferioare care îl guvernează,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că este Cosmosul un rezultat al unei erori primordiale sau al unui accident, singura existență adevărată fiind pleroma sau ordinea transcendentă a divinităților, care înveți că nu este Cosmosul rezultatul-creația unui Dumnezeu suprem, ci mai degrabă creaţia celui mai mic și cel mai mic dintre divinitățile emanate și chiar și atunci o creație accidentală,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în sistemul valentinian, ca și în Apocrifonul Sethian al lui Ioan, că Sophia, cea mai tânără dintre eoni, este responsabilă pentru „cădere”, că acest lucru se datorează faptului că Sophia („Înțelepciunea”) încearcă să-L cunoască pe Tatăl, deși acest lucru este imposibil pentru eonii care au ieșit după prima pereche creată Minte-Adevăr,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în sistemul Valentinian despre o Sophia superioară sau originală, care rămâne în Pleroma, și o Sophia inferioară, care se află în afara ei,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că pasiunea Sophiei devine o criză care afectează echilibrul întregii Plerome și care apoi generează un „avorton”, o „entitate fără formă”, care este aruncată în vid în afara Pleromei; ca urmare a acestei erori, echilibrul Pleromei este perturbat, Tatăl emană o nouă pereche de eon, Christos - Duhul Sfânt, care restabilește echilibrul Pleromei și se ocupă de „entitatea fără formă” care a rezultat din pasiunea lui Sophia,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că este creat un nou eon fără pereche, Iisus, ca urmare a noii armonii stabilite de „Hristos și Duhul Sfânt”, care este „rodul perfect al Pleromei” și exprimă în ființa lui atributele tuturor celorlalte eoni,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Hristos-Aeon modelează „entitatea fără formă” într-un nou eon, numit Achamoth, care devine Sophia inferioară, care realizează că este în afara Pleromei și nu poate să se întoarcă și trăiește emoții precum durerea, frica etc.,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Iisus apoi coboară din Pleroma și o desparte de aceste emoții, care apoi devin materia sau materia primară a Cosmosului, adică Psyche (Suflet / Minte) și Hyle (Materie / Întuneric), lumea materială fiind astfel derivată în cele din urmă dintr-o proiecție a suferințelor lui Achamoth,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Achamoth, Sophia inferioară, transformă apoi psihicul într-un zeu,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Demiurgul nu creează din nimic, ci mai degrabă organizează haosul original sau materia în forme,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Demiurgul creează apoi cele șapte ceruri, fiecare dintre ele fiind și un înger și în cele din urmă lumea fizică, El ocupând „locul mijlociu”, sub Sophia inferioară și deasupra lumii materiale, Mama (Sophia inferioară) aflându-se în mijloc, deasupra Demiurgului, dar sub Pleroma,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că arhonții pot aresta scânteile divine,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care șoptești erezii și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.16


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că, odată ce au fost create cerurile și toate ființele au emanat, se trece apoi la lupta dintre Sophia (și celelalți eoni) și Yaltabaoth pentru Lumina spirituală pe care a furat-o,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că zeul malefic al acestei lumi a continuat să genereze entități suplimentare și a creat omul, puterile spirituale lucrează pentru a elibera Lumina din prinderea puterilor inferioare, creatorii și conducătorii acestei lumi inferioare,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că lumea este în întregime dată puterii negative,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Demiurgul sau Yaltabaoth - fie din ignoranță, fie din răutate activă - neagă puterile spirituale transcendente ale Pleromei și pretinde a fi singurul Dumnezeu Suprem, iar vocea Sophiei vine din cer și îl mustră: „Omul există și Fiul omului17, împreună cu o viziune a acestei ființe celeste,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că „Omul” nu este Adamul Celest, dar Dumnezeirea cea mai înaltă, Anthroposul, „Fiul omului” este Adamul Celest, iar Fiul său, Seth ceresc, ar fi „Fiul Fiului Omului”,18

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Yaltabaoth hotărăște că cel mai bun lucru ar fi să-și facă o imagine pentru el însuși, el creează îngerii să domnească asupra lumii și să ajute la crearea omului. Omul vine la viață când Yaltabaoth este înșelat să-și respire puterea de lumină în el;

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că astfel începe o lungă luptă între puterile Luminii (Sophia și celelalți eoni) și a întunericului (Yaltabaoth și slujitorii săi) pentru posesia particulelor divine ale luminii în om, că Puterile negative îngrădesc omul într-un corp material și, de asemenea, creează femeie și dorința sexuală de a răspândi și difuza particulele de lumină prin procreare, făcând astfel mântuirea lor mai dificilă,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că în cele din urmă, din regiunile spirituale superioare, va veni un Mântuitor Seth, care este trimis în jos pentru a salva omenirea, reamintindu-i originea ei cerească,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că doar cei care posedă Gnoza mântuitoare și au trăit vieți pure și ascetice se pot întoarce în Tărâmul Luminii, iar ceilalți trebuie să se reîncarneze până când vor putea dobândi Gnoza,

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți greșit și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.19


Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Mântuitorul, pur și simplu, a emanat din multe Principii Divine,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Hristos și Iisus sunt de fapt două ființe separate,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în sistemul valentinian că Christos nu părăsește niciodată Pleroma, decât să modeleze entitatea formală în „Sophia inferioară“, în timp ce suferința și patima Iisusului om - în care Eul lui Iisus a coborât la botezul său și a plecat înainte de răstignire - a fost doar o stratagemă pentru a păcăli Moartea, Iisus uman a fost mesagerul pentru Gnoza care face posibilă „informarea” sufletelor încarnate, el nu are nimic de-a face cu păcatul originar,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți în sistemul sethian că Seth este Mântuitorul, că Sethul uman, care spre deosebire de frații săi Cain și Abel posedă „spiritul” sau „sămânța” de sus20, a fost progenitorul rasei gnostice,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Seth însuși ia apoi forma unei ființe divine, cerești, pre-creatoare, Sethul uman este astfel o Întrupare, un Avatar al „marelui Seth”, fiul ceresc al omului neînsuflețit, Adamas,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că21 marele Seth trece prin trei „parusii” (inundații, incendii și judecăți ai acestei lumi săvârșite de către zeii inferiori) pentru a-și salva rasa „printr-un trup Logos-născut” pe care el l-a pregătit pentru el însuși, „îmbrăcându-l” pe Iisus în acest scop,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Seth este marele preot eschatologic și războinicul mesianic Melchisedec care preia rolul lui Iisus Hristos,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că Seth este un răscumpărător ceresc, care se poate manifesta într-o varietate de încarnări pământești, cum ar fi Zostrianos, Zoroaster, Melchizedek, Iisus Hristos etc.22

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că scopul și misiunea lui Seth nu sunt numai salvarea scânteilor gnostice prinse în materie, ci și dizolvarea spirituală a Cosmosului căzut, că Seth este „tatăl rasei imobile, incoruptibile”, prin care „eonul mort”, adică materia sau întunericul se poate ridica pe sine însuși, așa că se poate dizolva,

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți consumarea Cosmosului sub forma dizolvării sale în non-ființă,23

Să te certe Domnul pe tine, diavole, care înveți că există revenire la starea de pre-creare,24

Te ceartă Domnul pe tine, diavole, care înveți greșit și schimbi mințile oamenilor și-i abați de la dreapta credință.


Domnului să ne rugăm.25

Să vă certe pe voi, diavolilor, Domnul, Tatăl și Fiul și Sf. Duh, Unul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat. Înfricoşați-vă, cutremurați-vă, temeți-vă, depărtați-vă, pieriți, fugiți, voi toți care învățați aceste erezii și vătămați şi schimbați mintea omenească; degrab’ plecaţi de la făptura Ziditorului Hristos, Dumnezeul nostru, şi vă depărtaţi de la robul lui Dumnezeu (N), din minte, din suflet, din inimă, din rărunchi, din simţiri şi din toate mădularele lui, ca să fie el sănătos şi cu totul întreg şi slobod, cunoscând pe Stăpânul său şi Ziditorul tuturor, Dumnezeu, Care adună pe cei rătăciţi şi le dă lor pecetea mântuirii prin naşterea şi înnoirea dumnezeiescului Botez.


Domnului să ne rugăm.26


Te rugăm pe Tine, Dumnezeule al Părinților şi Doamne al milei, Cela ce eşti mai înainte de veci și mai presus de fire, primește pe acesta ce a venit la Tine pentru numele Tău Cel sfânt, și al iubitului Tău Fiu, Iisus, Hristos, și al Sfântului și Prea Puternicului și de viață Făcătorului Tău Duh.

Așa, Dumnezeule, depărtează dela robul Tău (N) toată lucrarea diavolilor care inspiră și învață gnosticismul și tot cugetul viclean și eretic-gnostic. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, insuflă într-însul Duhul Tău cel pașnic, ca păzit fiind de el, să facă roade de credință dreaptă, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere.

Că acesta se mărturisește a fi robul Tău, întru numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, crezând în Treimea cea de o ființă și mărturisind-o împreună cu Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puteriile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii, Îngerii, toată oastea cerească. Păzește împreună cu dânsul și inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și Ție mărire (slavă) înălțăm, împreună şi unuia-născut Fiului Tău și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bibliografie electronică


 1. http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/

 2. http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/

 3. https://gnosticwarrior.com/yaldabaoth.html

 4. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/first_emanation.html

 5. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/archetypal_man.html

 6. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/fall.html

 7. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/battle.html

 8. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/consummation.html

 9. http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/savior.html

 10. http://gnosis.org/naghamm/nhl.html
Bibliografie


 1. Evanghelia Egiptenilor, Evanghelii gnostice, trad., studii introductive, note și comentarii Anton Toth, Ed. Herald, București, 2015.

 2. Evanghelia după Filip, Evanghelii gnostice, trad., studii introductive, note și comentarii Anton Toth, Ed. Herald, București, 2015.

 3. Biblioteca lui Nag Hammadi, Cele Trei Stele ale lui Seth.

 4. Biblioteca lui Nag Hammadi, Zostrianos.

 5. Birger A. Pearson, “Figura lui Seth din literatura gnostică”.

 6. B. Layton, ed., Redescoperirea gnosticismului, vol. 2 Leiden: EJ Brill, 1981.

1Vezi http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/, http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/, accesate la data 07.12.2017.

2Vezi Evanghelia Egiptenilor, Evanghelii gnostice, trad., studii introductive, note și comentarii Anton Toth, Ed. Herald, București, 2015, p. 230-257.

3Vezi Evanghelia după Filip, Evanghelii gnostice, trad., studii introductive, note și comentarii Anton Toth, Ed. Herald, București, 2015, p. 152-195.

4Vezi https://gnosticwarrior.com/yaldabaoth.html, accesat la data 05.12.2017.

5Idem.

6 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/first_emanation.html, accesat la data 11.12.2017.

7 Biblioteca Nag Hammadi, Cele Trei Stele ale lui Seth, pp.365 și Zostrianos, p. 372, 374.

8 Zostrianos, p.374.

9 Biblioteca Nag Hammadi, Zostrianos, p. 373 și urm.

10 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/archetypal_man.html, accesat la data 12.12.2017.

11 În Gnosticism, perechea masculo-feminină de Aeoni este numită "Syzygy".

12 Biblioteca Nag Hammadi: Evanghelia egiptenilor, p.198.

13 Trimorphic Protennoia, p.463.

14 "Omul" referindu-se la om, spre deosebire de Anthropos, Dumnezeirea.

15 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/fall.html, accesat la data 12.12.2017.

16 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/battle.html accesat la data 13.12.2017.

17 Vezi Apocrifonul lui Ioan.

18 Vezi Birger A. Pearson, "Figura lui Seth din literatura gnostică", p.485 (în B. Layton, ed., Redescoperirea gnosticismului, vol. 2 Leiden: EJ Brill, 1981, 472-504).

19 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/savior.html, accesat la data 13.12.2017.

20 Birger A. Pearson, "Figura lui Seth în literatura gnostică", p. 478-483., Redescoperirea gnosticismului, vol. 2. Leiden: EJ Brill, 1981, 472-504.

21 Vezi Evanghelia egiptenilor.

22 Birger A. Pearson, Figura lui Seth în literatura gnostică, (în B. Layton, ed., Redescoperirea gnosticismului, vol. 2 Leiden: EJ Brill, 1981, 472-504), p.498.

23 Vezi http://www.kheper.net/topics/Gnosticism/consummation.html, accesat la data 13.12.2017.

24 Idem.

25Vezi http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/, http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/, accesate la data 07.12.2017.

26Vezi http://ceaslov.ro/moliftele-sfantului-vasile-cel-mare/, http://molitfelnic.ro/molitfele-sfantului-ioan-gura-de-aur/, accesate la data 07.12.2017.

0